2020

I lördags lämnade jag Öckerö hamn där båten legat i vinter och gick hem till hemmahamnen. Det har varit jättebra att ligga på Öckerö i vinter, flytbrygga, bra tillgång till el utan avbrott men framför allt en väldigt skyddad hamn i alla vindar. Trevliga andra grannar på bryggan där jag legat och en bra hamnkaptenen, Miakel.
Sol men kall vind och ingen växt på propeller eller bogpropeller. Har lite skägg strax under vattenlinjen i stäven men snart skall hon upp på land för vårrustning.

och snart blir det segling.


Comments are closed.